top of page

מארזים של סיפורים שלמים במחיר מיוחד

הסיפור המלא

6 סיפורים שלמים

1-23

חוברות:

180

ש"ח לא כולל משלוח

אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס

סיפור הפתיחה

אתה אף פעם לא יכול לדעת באיזה צד אתה

1-6

חוברות:

80

ש"ח לא כולל משלוח

אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס

הדר גיבורת על

הזמן לא עוצר גם כשאכפת

7-10

חוברות:

50

ש"ח לא כולל משלוח

אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס

המגשר והמאבק בארגוני הפשע

חליפות ותמורות

11-14

חוברות:

30

ש"ח לא כולל משלוח

אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס

כפיר והמיתולוגיה היהודית

הצדק הארור הזה

15-19

חוברות:

35

ש"ח לא כולל משלוח

אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס

חזרתם של הצעירים

שחר של יום חדש

20-22

חוברות:

20

ש"ח לא כולל משלוח

אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס
bottom of page