top of page

חוברות 20 עד 22

סיפור חזרתו לתפקיד של עצום

LOGO לוגו גיבור על ישראלי זנזוריה קומיקס

פורסם באוגוסט 2015

 

עופר זנזורי: כתיבה, בימוי, איור עפרונות, דיו דיגיטלי, המחשה.

נועה זנזורי: צביעת שטחים, עריכה לשונית ולטרינג

שערים: משה זנזורי

תרגום לגיאורגית: נתיה זנזורי

תמיכה טכנית: ג'קי אבוחצירה

מארז 'שחר של יום חדש' מתמקד בעצום ובחזרתו לתפקיד.
לאחר שנים שבהן התרחק וליקק את פצעיו באילת, עופר מוקלבי נקרא לחזור לשירות.
קולטן נעזר באביו, שכעת יודע שעופר שלו לא נהרג בפיצוץ בנמל, על מנת לשכנע אותו לחזור ולסייע בפעילות היחידה שספגה פציעות קשות ביותר.
עצום יוצא מאילת לכיוון המפקדה, כאשר באמצע הדרך מוסט ההליקופטר שלו בכיוון נתניה, שם מתבצע שוק בנקים על ידי נבלי על מרושעים במיוחד.
השוד הזה מתברר כיריית פתיחה של סדרת פשעים המבוצעים על ידי הכנופייה המפלצתית.
האם יוכלו גיבורי העל שלנו לעמוד מול ההתפתחויות החדשות?
למזמינים - חוברת בונוס - חוברת ראשונה מסיפור האייל החדש: מיוהרה תיפול מתחתית תגבר.

28 עמודי קומיקס

2 חוברות קומיקס

חוברת בונוס

24

 ש"ח לא כולל משלוח

bottom of page