top of page

חוברות 11 עד 14

מארז המגשר - "חליפות ותמורות"

מארז "חליפות ותמורות" עוסק בדמותו של המגשר ובארגוני הפשע בישראל.
הפשע המאורגן יוצא משליטה, המשטרה מגלה אוזלת יד בעודה משדרת עסקים כרגיל.
יחידת מודיעין מיוחדת-בעזרת כוחותיו המיוחדים של המגשר-מנסה להתחקות אחר אירועי הפשע ולמנוע אותם לפני שהם מתרחשים. הפעילות והמתח מופרים על ידי אירוע בלתי צפוי בנמל יפו, שמקפיץ את כל היחידה אל השטח. 24 שעות מורטות עצבים ועתירות אירועים אשר נפרשים על פני 4 חוברות אפלות, ושאלה אחת, האם תצליח היחידה במשימתה...?

פורסם בין יולי 2006 לאוקטובר 2006

כתיבה: עופר זנזורי ויובל שרון

איור: עופר זנזורי,

צביעה: עופר זנזורי ושלי גלר

עריכה לשונית: שלי גלר ושפרה ירמולובסקי

תמיכה טכנית: ג'קי אבוחצירה

תודה מיוחדת לצלמת רווית דהאן

 

64 עמודי קומיקס

4 חוברות קומיקס

33

ש"ח לא כולל משלוח

LOGO לוגו גיבור על ישראלי זנזוריה קומיקס
LOGO לוגו גיבור על ישראלי זנזוריה קומיקס
bottom of page