top of page
האייל - Swift
כפיר - Young Lion
המגשר - Mediator
קולטן - Receptor
דוקטור זרוע - Branch
פרופסור להט - Blaze
להט - Splendor
עצום - enormous
עצום  enormous
דוקטור זרוע - branch
קולטן - receptor
פרופסור להט - blaze
האייל - swift
הדר - splendor
כפיר - young lion
המגשר - mediator
לוגו גיבור על logo superhero
לוגו גיבור על logo superhero
לוגו גיבור על logo superhero
לוגו גיבור על logo superhero
לוגו גיבור על logo superhero
לוגו גיבור על logo superhero
לוגו גיבור על logo superhero
לוגו גיבור על logo superhero

סיפורו של גיבור על ישראלי

אדירי התכלת היא סדרת קומיקס עברית ישראלית המגוללת את סיפורם של גיבורי העל של ישראל. גיבור על ישראלי נוצר בסדרת הקומיקס לא פעם אחת ומערכת יחסים מאוד ישראלית נרקמת בין הדמויות.

גיבורי העל של ישראל דוברים עברית כשפת מקור ומעבירים את רוחה של מדינת ישראל ברוח הזמן הנוכחית. 

בכור גרעיני ליד יבנה מתבצע ניסוי שנכשל. בכשלון הניסוי עומדים לשלם את המחיר צד מדענים המטיחים את האשמה אחד בשני. בניסוי נפגעו שלושה צעירים. 

העלילה מסתבכת כשהעולם התחתון והמאפיה נכנסים לתמונה ונבלי על מציפים את שמי הארץ.

 

israeli super hero comics series. sky mights tells the story of israel super hero group. israel superheroes are different than what you think of super hero. diffrent state = different stories.

follow us on facebook

 

israel super hero comics

bottom of page