top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

האייל 1

אוגוסט 2018
מחיר: 9 ש"ח
כתיבה, והמחשה: עופר זנזורי
איור עפרונות: משה זנזורי
עריכה, צביעת שטחים ולטרינג: נועה זנזורי
איור שער: משה זנזורי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה

הפרק הראשון בחזרתו לתמונה של האייל, לאחר שנטש את החבורה בתחילת הסדרה.

האייל עושה שימוש בכוחותיו לעשיית כסף קל, אבל הגבולות מטשטשים והגיע הזמן לבחור, האם להמשיך בדרך היוהרה האגואיסטית שבה אין נאמנות או מישהו ששומר עליך, או לחבור חזרה לדרך הערכים המסוכנת?

bottom of page