top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

עצום 2

הוצאה לאור: אוגוסט 2014
מחיר: 9 ש"ח
כתיבה, איור והמחשה: עופר זנזורי
עריכה, צביעת שטחים ולטרינג: נועה זנזורי
איור שער: משה זנזורי
תרגום לגיאורגית: נתיה זנזורי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה

הפרק השני בסיפורו של עצום, החוזר לפעילות מבצעית. לאחר שיצא לדרך לקראת מפגש עם אביו, נתקבל עצום בנבלי על והפריע להם לבצע את זממם. במהלך המאבק נקלע עצום למצוקה וזוכה לעזרתו של קולטן, אשר מבהיר לו באופן ברור כי עליו מוטלת האחריות למגר את המתקפה הגדולה של נבלי העל...

bottom of page