top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

קולטן 2

הוצאה לאור: אוקטובר 2006
מחיר: 9 ש"ח
כתיבה איור וצביעה: עופר זנזורי
תודה מיוחדת למיכאל נצר

איור השער: עומר אלמליח ועופר זנזורי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה

קולטן, זרוע והמגשר ממשיכים לרדוף את כפיר בנסיון לעצור אותו מלבצע את טיהור הסמלים. האם תצליח החבורה הצנועה לעצור אותו ואם כן מה יהיה המחיר של המאבק בכפיר.

bottom of page