top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

קולטן 1

הוצאה לאור: אוקטובר 2006
מחיר: 9 ש"ח
כתיבה איור וצביעה: עופר זנזורי
תודה מיוחדת למיכאל נצר

איור השער: עומר אלמליח ועופר זנזורי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה

כפיר חוזר ויצא במסע הרס, קולטן מלכד את החבורה ומנסה להקים תשתית אשר תיתן מענה למצב החדש ולמצבים החדשים שיגיעו בעתיד.

bottom of page