top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

כפיר 2

הוצאה לאור: אוקטובר 2006
מחיר: 9 ש"ח
כתיבה ואיור: עופר זנזורי

עזרה בכתיבה ואיור השער: מיכאל נצר
צביעה: שלי גלר ועופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה

הפרק השני בסיפורו של לוחם הצדק התנ"כי - כפיר.

תחילת הסיפור בבחור צעיר שמוצא שריד מהמטה של משה רבנו, מנקודה זו ואילך, מתחיל בו תהליך טוטאלי של שינוי, גופני, תפיסתי וערכי.

האם ישראל של היום ערוכה להתמודד עם לוחם צדק פרושי מתקופה של לפני 3000 שנה?

bottom of page