top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

המגשר 4

הוצאה לאור: אוקטובר 2006
מחיר: 9 ש"ח
כתיבה ואיור: עופר זנזורי
צביעה: שלי גלר ועופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה
תודה מיוחדת לצלמת רווית דהאן

הפרק הרביעי והאחרון מתוך ארבע בסיפור "חליפות ותמורות"

הכל נחשף, כל הפרטים מתחברים לקראת מפגש פסגה אחד גדול בין כל המעורבים בעלילה. צוות המשטרה מחבר את הפרטים ממש ברגע האחרון ויוצא במהירה אל השטח כדי לעצור את השתלשלות העניינים...

bottom of page