top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

הדר 1

אוגוסט 2007
מחיר: 18 ש"ח
כתיבה: עופר זנזורי
השתתפו באומנות - עופר זנזורי, אוהד שגיא, דדי דובי, איתי הומינר, משה זנזורי, רועי פלד, אורית גיל ושלי גלר.אותיות ובלונים: אורית גיל

שלושה חודשים חולפים מאז הסיפור הקודם ונפתח סיפור חדש על גיבורת העל הדר. הסיפור נקרא "הזמן לא עוצר גם כשאכפת"הדר עובדת בשירות הבטחון הישראלי מופעלת על ידי קולטן. אבל המפעיל שלה קולטן נעלם והיא פועלת על פי הספר והולכת לגייס את עצום העובד כמאבטח מועדונים באילת כדי לסייע לה לאתר את קולטן. פרטי העלילה נחשפים בקצב גבוה ושעון סופר לאחור מלווה את העלילה

קומיקס אורח: עוואנטיק פור, פרודית גיבורי על מאת אהוד בר-אל ועופר זנזורי

bottom of page