top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

אדירי התכלת 5

אפריל 2005
מחיר: 15 ש"ח
כתיבה ואיור: עופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי, צביעת משטחים ומסגרות : רן רישין, תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה, תודה לעופר ברנשטיין ואלית אבני.

הפרק החמישי בסיפור" אתה אף פעם לא יכול לדעת באיזה צד אתה"צעד אחרון לקראת המאבק הסופי בכור הגרעיני. שלוש המפלצות עצום להט וזרוע משלבים ידיים ויוצאים לקראת מהלך של להיות או לחדול בכור הגרעיני. קולטן מנסה בהזדמנות אחרונה לעצור את מעגל האימה שנוצר סביב המכונה ופוגע בעצמו במהלך הפעולה. קומיקס אורח: זנזי הגבר הקדום פרק ב

bottom of page