top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

אדירי התכלת 4

דצמבר 2004
מחיר: 15 ש"ח 
כתיבה ואיור: עופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה
תודה לעופר ברנשטיין, שער לזכרו של כריסטופר ריב - הסופרמן האמיתי, תודה מיוחדת לנתי זנזורי על התרגומים לגרוזינית ולמשה שפרינצה - סריקות

פרק הרביעי בסיפור" אתה אף פעם לא יכול לדעת באיזה צד אתה"הכל מתחיל ונגמר במנהרה של דוקטור זרוע. עצום נעלם והולך לפגוש את אבא שלו. האייל מצליח להימלט בעזרתה של הדר שנחלצה לעזרתו כשהא שומעת קולות עזרה ונמשכת אל המנהרה. להט מגיע אל זרוע אך במקום שסיימו את המאבק להט מצליח לחדור אל ליבו של זרוע ולהשפיע עליו. בחוברת ניתן לקרא משפטים בגרוזינית בין עופר לאבא שלו.לחץ בתמונות כדי לקרא עמודים מתוך הקומיקס

bottom of page