top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

אדירי התכלת 0

הוצאה לאור: אפריל 2019

מחיר: 9 ש"ח
כתיבה ואיור: עופר זנזורי

איור השער: משה ועופר זנזורי

תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה

סייעו: שפרה ירמולובסקי (מהדורה ראשונה), אורית גיל (מהדורה שניה) נועה זנזורי (מהדורה נוכחית)

נכיר את סיפור הרקע של הדמויות העיקריות בסדרה. בשלב זה לא ברור מי הולך להיות מי. הסחוברת נפתחת בסיפור רקע של אחד האנשים החשובים בסדר: אייל שחר. בחוברת זו עוד אין חליפות ואף אין רמז כיצד ומהיכן יגיעו הכוחות האדירים.

bottom of page