top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

אדירי התכלת 3

הפרק השלישי בסיפור" אתה אף פעם לא יכול לדעת באיזה צד אתה".

זרוע חוזר לנקום בלהט אבל להט יודע שזה הולך להגיע ומכין לו הפתעה. קרב ענקים מתחולל בנמל אשדוד בו להט מצליח להימלט. זרוע מבולבל מכל ההתרחשות, עוזב את הנמל ובדרך פוגש את עצום מחוסר הכרה ואוסף אותו למערה שלו. החוברת מסתיימת בקרב מהיר בין האייל לבין דוקטור זרוע. קומיקס אורח: סיפורי חיים.

חוברת זו אזלה המלאי ופורסמה שנית ב-2 חוברות.

יוני 2004
מחיר: 15 ש"ח 
כתיבה ואיור: עופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה
תודה למשתתפים נוספים: ירון אדמוני, אמיר פילוס, יואל ממן, שגיא פרנקל, מושיק גולסט
bottom of page