top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

אדירי התכלת 2

יוני 2004
מחיר: 15 ש"ח
כתיבה ואיור: עופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה
תודה למשתתפים נוספים: ירון אדמוני, אמיר פילוס, יואל ממן, שגיא פרנקל, מושיק גולסט

הפרק השני בסיפור" אתה אף פעם לא יכול לדעת באיזה צד אתה" החוברת מלווה את התפתחותם הראשונית של גיבורי הסדרה. הדר, האייל עצום ודוקטור זרוע מפגינים יכולות מיוחדות . העלילה מתחילה להתפתל כאשר דוקטור בכר מופיע בכור הגרעיני עם גידול מיוחד על זרועו והעניינים שם מסתבכים. אייל שחר הופך אט אט למרכז העלילה כאשר הוא זה שאוסף את הפרטים ומנסה לחבר את הפאזל שנוצר.

חוברת זו אזלה המלאי ופורסמה שנית ב-3 חוברות.

bottom of page