top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

אדירי התכלת 1

הוצאה לאור: ינואר 2004
כתיבה ואיור : עופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה
תודה לחן לב, גל שוורץ, אלעד לנץ, גיא דרוקר, חברי הפורום בקומיקאזה וחברי אמבלם קומיקס.

חוברת הפתיחה בסיפור אתה אף פעם לא יכול לדעת באיזה צד אתה.

החוברת נעה בין היכרות ראשונית עם הדמויות  ועד התרחשות דינאמית המלווה את עופר ומשה, שני בני נוער שנקלעו לסביבת הכור הגרעיני בנחל שורק בו בזמן שניסוי רדיואקטיבי נכשל. החוברת חושפת בפנינו את כל הדמויות המרכזיות שעתידות להוביל את העלילה.

bottom of page