top of page

ראשית נכיר את סוגי הקלפים

במשחק הקלפים תמצאו שני סוגים עיקריים של קלפים: קלפי לוחמים וקלפי אסטרטגיה.

 

  • קלפי הלוחמים כוללים את קלפי הנבלים והגיבורים. אלו נלחמים בקרבות אשר מוכרעים באמצעות התכונות הייחודיות לכל קלף וקלף.

  • קלפי האסטרטגיה כוללים את המפתחות והשערים, אלו מאפשרים לייצר חסימות טקטיות אשר משפיעות על יכולות הפעולה של הלוחמים.

 

הכירות מעמיקה עם סוגי ותכונות הקלפים, תאפשר לתכנן מראש פריסות, יצירת יתרון מול יריב, נצחון ובעיקר, תייצר משחק מעניין ומגוון.

שננו את התכונות ואת היתרונות והחסרונות שלהן - לפי המיקומים האפשריים בפריסה.

שליטה במידע זה, תעזור לתכנן פריסות ואסטרטגיות  אשר יפתיעו את היריב ויאפשרו לזכות במירב הקלפים!

סמל תעופה

תעופה מאפשרת תקיפה לעומק פריסת היריב במסגרת מגבלות מאזני הכוחות של עוצמה/הגנה

סמל מהירות

מאפשר תקיפה בדילוג קו הגנה אחד נוסף בפריסת היריב

סמל יריה

מאפשר פגיעה בכל קלף בפריסת היריב. אם הקלף חשוף -היורה נותר במשחק. אם הקלף בעומק הפריסה, הקלף היורה מתהפך (ראה הסבר 'קלף הפוך)

סמל השמדה

השמדה מאפשרת תקיפה (וזכייה) של כל שלושה קלפים (בכל מיקום שהוא). יש לזכור ששימוש בהשמדה, יביא בתמורה למסירת הקלף המשמיד והצטרפותו למאגר הקלפים של היריב

סמל עורמה

שימוש בקלף בעל תכונת עורמה מאפשר החלפתו עם כל קלף שהוא בפריסת היריב. יש להדגיש כי אין להחליף את המיקום המקורי של הקלפים וגם לקחת בחשבון, שההחלפה קבועה, קלף זה יצטרף למאגר קלפי היריב

סמל אירגוניות

שימוש בקלף בעל תכונת אירגוניות מאפשר הזזה וסידור מחדש של עד שלושה קלפים בלבד בפריסה שלך.בפעולה זו אין חובה להזיז את הקלף בעל תכונת האירגוניות, אבל לאחר הארגון מחדש יש להפוך את הקלף

סמל חסימה

מאפשרת שיתוק של כל פעולות/תכונות קלף היריב שמונח באותה שורה בפריסה ממול. המדיום עצמו מוגן מפני פעולת השיתוק

Please reload

דירוג התקפה

מדד העוצמה של קלפי הנבלים מול עמידות הגיבורים. למדד זה מתווספת תוספת השמדה. שילוב השניים מאפשר תקיפה קלף גיבור עוצמתי יותר.

דירוג הגנה

מדד העמידות של קלפי הגיבורים מפני התקפת נבלים. למדד זה מתווספת הגנת חזית משתנה. שילוב השתיים מאפשר תקיפת קלף נבל בעל יכולת תקיפה חזקה יותר מדירוג ההגנה המקורי

גיבור - הגנת חזית

קלף מסוג גיבור הממוקמם בקו החזית, יקבל תוספת הגנה לדרגה הרשומה

תוספת השמדה

תוספת השמדה מאפשר תוספת של מספר אחד בכוח התקיפה בעת שימוש בהשמדה השחקן תוקף מפסיד את הקלף. תקפת ההשמדה יעילה גם נגד קלפי המפתח הזהובים.

סמל המפתח

קלף המפתח מבצע חסימה במערך ההגנה וחוסם מתקפות. קלף המפתח מסוגל לתקוף את קלפי המנעול רק במידה והם חשופים.

קלף המפתח חשוף למתקפות השמדה בלבד. כלומר כל נבל יכול לתקוף אותו וכן כל לוחם עם סמל השמדה.

סמל המנעול

קלף המנעול מבצע חסימה במערך ההגנה וחוסם מתקפות. קלף המפתח מושמד רק על ידי קלפי המפתח.

קלף המנעול תוקף את החבילה הנמצאת בלב המערך של היריב. ההתקפה מזכה בשתי הקלפים העליוניים בחפיסהת היריב.

התקפת המנעול אפשרית בשתי מצבים: כאשר הוא בקו החזית, כאשר החפיסה היא בקו החזית.

Please reload

כיצד משחקים בקלפי אדירי התכלת

על מנת לפצח את חשיבות תכנון הפריסה, יש לעניין בקפידה בתכונות השונות המעניקות יתרונות ועוצמות שונות לבעליהן.

החפיסה

מאגר של 20 קלפים בו תבחרו לשחק את המשחק (אין חובה להשתמש בכל הקלפים שיש ברשותכם). הקלפים שייבחרו יסודרו בסדר הרצוי והחפיסה תונח על השולחן כאשר כל הקלפים מונחים כשפניהם מטה. 

הקלפים נפתחים ומונחים במקומם אחד-אחד, מכיוון שניתן לראות את גב הקלפים, ניתן להבין מה הקלף הבא, אך לא את המיקום שייבחר עבורו. משהונח קלף באחד מששת המקומות, אין להזיזו.

חפיסת הקלפים חסינה לתקיפות כל הקלפים, מלבד קלף המנעול שזוכה בשני קלפים עליונים, כאשר הוא תוקף.

חפיסת הקלפים

הפריסה 

נקודת המוצא ממנה מתחילים ואליה חוזרים כאשר המשחק נתקע.  מורכבת מ- 6 קלפים המסודרים בשלושה קוים (שורות):

  • קו ראשון - שני הקלפים הקרובים ביותר ליריב

  • קו שני - הקו האמצעי, שני קלפים שביניהם מונחת חפיסת הקלפים כולה

  • קו שלישי - שני הקלפים הקרובים ביותר לבעליהם. מחשב גם עומק הפריסה

 

מי שפרס ראשון את 6 הקלפים יתחיל לשחק ראשון (משום שהוא חשף ראשון את אסטרטגית המשחק שלו), הוא בוחר קלף, מרים אותו ומכריז איזה קלף יריב הוא תוקף.

פריסת הקלפים

תקיפה 

היא פעולה נגד קלף יריב, המבוססת על דרגות התקיפה וההגנה של שני הקלפים המעורבים. תוצאותיה יהיו זכיה בקלף המותקף ויציאתו מהמשחק (למשל, קלף עם דרגת הגנה של 5, יכול לתקוף קלף עם דרגת הגנה 5 או פחות מכך).

תחילה תוקפים קלפים בקו הראשון, רק אם יש לכם בפריסה קלף עם תכונות תקיפה בעומק הפריסה, תוכלו לתקוף קו שני או שלישי וגם אז, ורק קלף שדרגת ההגנה/תקיפה שלו עוצמה שווה או נמוכה לקלף התוקף.

קחו בחשבון את הקלפים שהפסדתם ושהצטרפו למאגר הירב, שימו לב לקלף העליון בחפיסה שיצטרף לפריסה עם התקדמות המשחק.

תקיפה בין קלפים
קלף הפוך

קלף הפוך

קלף שעשו שימוש באחת מתכונות התקיפה שלו (ירייה מקווי עורף, עורמה), נשאר על השולחן, מתהפך ומאבד את התכונות המיוחדות שלו. רק עוצמת הגנה/תקיפה שלו נותרת בעינה.

bottom of page