top of page

קלפי המפתחות

 

קלף מפתח

קלף המפתח הוא קלף שעיקרו הוא יצירת חסימה בתוך מערך הקלפים שלך. 

 

הגנה

לא ניתן לתקוף את קלף המפתח אלא על ידי פעולת השמדה. כך שבכל מקרה בו מפסידים קלף מפתח - מרוויחים קלף משמיד.

 

תקיפה

קלף המפתח תוקף רק את הקלפים הירוקים (המנעולים) ההתקפה מתאפשרת רק כאשר הקלף הירוק חשוף, כלומר נמצא בקו החזיתי ביותר במערך היריב.

סמל המפתח

קלף המפתח מבצע חסימה במערך ההגנה וחוסם מתקפות. קלף המפתח מסוגל לתקוף את קלפי המנעול רק במידה והם חשופים.

קלף המפתח חשוף למתקפות השמדה בלבד. כלומר כל נבל יכול לתקוף אותו וכן כל לוחם עם סמל השמדה.

Please reload

bottom of page