קלפי המפתחות

 

קלף סיפור אדירי התכלת
קלף סיפור אדירי התכלת

קלפי אדירי התכלת, סיפור אדירי התכלת super hero card israel comics story

press to zoom
קלף סיפור אדירי התכלת
קלף סיפור אדירי התכלת

קלפי אדירי התכלת, סיפור אדירי התכלת super hero card israel comics story

press to zoom
קלף סיפור אדירי התכלת
קלף סיפור אדירי התכלת

קלפי אדירי התכלת, סיפור אדירי התכלת super hero card israel comics story

press to zoom
קלף סיפור אדירי התכלת
קלף סיפור אדירי התכלת

קלפי אדירי התכלת, סיפור אדירי התכלת super hero card israel comics story

press to zoom
קלף סיפור אדירי התכלת
קלף סיפור אדירי התכלת

קלפי אדירי התכלת, סיפור אדירי התכלת super hero card israel comics story

press to zoom
קלף סיפור אדירי התכלת
קלף סיפור אדירי התכלת

קלפי אדירי התכלת, סיפור אדירי התכלת super hero card israel comics story

press to zoom
קלף סיפור אדירי התכלת
קלף סיפור אדירי התכלת

קלפי אדירי התכלת, סיפור אדירי התכלת super hero card israel comics story

press to zoom

קלף מנעול

קלף מנעול הוא קלף שעיקרו הוא יצירת חסימה בתוך מערך הקלפים שלך. והמתנה במארב לתקיפת חפיסת היריב.

 

הגנה

לא ניתן לתקוף את קלף המפתח אלא על ידי פעולת השמדה. כך שבכל מקרה בו מפסידים קלף מפתח - מרוויחים קלף משמיד.

 

תקיפה

קלף המנעול תוקף רק את החפיסה מתאפשרת רק כאשר הקלף הירוק חשוף, כלומר נמצא בקו החזיתי ביותר במערך היריב.

סמל המנעול

קלף המנעול מבצע חסימה במערך ההגנה וחוסם מתקפות. קלף המפתח מושמד רק על ידי קלפי המפתח.

קלף המנעול תוקף את החבילה הנמצאת בלב המערך של היריב. ההתקפה מזכה בשתי הקלפים העליוניים בחפיסהת היריב.

התקפת המנעול אפשרית בשתי מצבים: כאשר הוא בקו החזית, כאשר החפיסה היא בקו החזית.

Please reload