top of page
תרגול בפרספקטיבה בנקודת מגוז אחת

שיטה זו מעניקה את תחושת העומק של חפצים, אוביקטים ומרחב תוך יצירת הרושם שהצורות המצוירות הן הגיוניות ואמיתיות.

הכללים:

קווי גובה מקבילים לקו האופק

קווי הגובה ב-90 מעלות לקווי האופק וגם אחד לשני

יש למקם דף גדול מתחת דף עליו מציירים

האוביקטים תמיד יפנו אל המתבונן

תרגול בפרספקטיבה בשתי נקודות מגוז

במקרה זה אנו מחליפים את קווי הרוחב בשתי נקודות המגוז. הן אלו שמעניקות את תחושת העומק כאן.

את הנקודות אנו ממקמים מחוץ לפריים (התמונה)

הכללים הם:

פני האוביקטים מסתובבים ב- 90 מעלות

קווי הגובה מקבילים זה לזה

קוי האורך נמתחים בכיוון נקודות המגוז - כולם נפגשים בהן.

מקמו דף גדול יותר מהדף עליו אתם מציירים, את נקודות המגוז תכננו עליו. כך יימנע עיוות קיצוני

תרגול בפרספקטיבה בשלוש נקודות מגוז

שיטה זו מיועדת ליצירת איורים דרמטיים במיוחד - כמו מעוף ציפור או גובה נמלה.

הכללים:

יש להקפיד למקם את שתי נקודות המגוז שמחליפות את קוי הרוחב מחוץ למסגרת התמונה.

את הנקודה השלישית ניתן למקם בתוך הפריים מתחת או מעל לקו האופק.

זכרו שכל נקודת מגוז היא נקודה אליה שואפים ונמתחים הקוים מהאובייקטים

bottom of page