top of page

המקדש הסודי

​סיפור הפתיחה של הסדרה - המתאר כיצד הפך זנזי כל כך גדול ומיוחד.

 זנזי הפעוט הענק עופר זנזורי זנזוריה קומיקס zanzi israel comics hero
 זנזי הפעוט הענק עופר זנזורי זנזוריה קומיקס zanzi israel comics hero

1

bottom of page