top of page

פרפרים

​זנזי פוגש לראשונה בחייו פרפרים, מנסה להתחבר ולשחק עמם. הפרפרים מפריעים לאבא שחר להרכיב רהיט וזנזי המבולבל מנסה לעזור לאבא להתמודד עם ההפרעה...

 זנזי הפעוט הענק עופר זנזורי זנזוריה קומיקס zanzi israel comics hero
 זנזי הפעוט הענק עופר זנזורי זנזוריה קומיקס zanzi israel comics hero

3

bottom of page