top of page

קטיף תפוחים

זנזי וחבריו יוצאים לטיול ועורכים תחרות ידידותית של קטיף תפוחים. עורבים סקרנים ורעבים מצטרפים וזנזי שמח כל כך לפגוש חברים חדשים. הצטרפו לזנזי ולחבריו באיסוף התפוחים...

 זנזי הפעוט הענק עופר זנזורי זנזוריה קומיקס zanzi israel comics hero
 זנזי הפעוט הענק עופר זנזורי זנזוריה קומיקס zanzi israel comics hero

4

bottom of page